Ana Sayfa Güncel Cype Connect

Cype Connect

1866
8

Cype Connect Çelik ve Ahşap Birleşim Programı

CYPE Connect, sonlu elemanlar yöntemini kullanarak çelik ve ahşap birleşimlerinin modellenmesi, analizi ve kod kontrolü için bir araçtır. Program, eksiksiz analizler yapmak için University of California, Berkeley’de geliştirilen OpenSees© analiz motorunu içerir. Tasarımlara ve kontrollere ek olarak, CYPE Connect, bağlantıların detaylandırma çizimlerini içeren tablolar oluşturmak için bir araca sahiptir.

Cype Connect Kısa Tanıtım (TR)

TÜRK ÇELİK YÖNETMELİĞİ 2018 DESTEĞİ

Cype Connect ve StruBIM Steel yazılımlarına Türkiye Çelik Yapılar Yönetmeliği eklendi.

cype,connect

Program tarafından desteklenen iş akışları

cype,connect

CYPE Connect, Open BIM aracı olduğu ve BIMserver.center platformuna bağlı olduğu için farklı iş akışı seçenekleri sunar.CYPE Connect, Open BIM aracı olduğu ve BIMserver.center platformuna bağlı olduğu için farklı iş akışı seçenekleri sunar.

 • Bireysel birleşimlerin modellenmesi, analizi ve grafik bilgileri tamamen programın kendi içinde yapılır.
 • Daha önce CYPE 3D’de analiz edilen bir çelik yapıyı içe aktarma
 • Daha önce CYPECAD’de analiz edilen bir çelik yapıyı içe aktarma
 • Yapısal çelik modellerini IFC Uploader aracılığıyla IFC formatında içe aktarma
 • Diğer araçlarla geliştirilen yapıları StruBIM Uploader aracılığıyla içe aktarma

StruBIM Steel, yukarıda belirtilen diğer seçeneklerin yanı sıra bağlantı modelleme seçeneklerinin bir parçası olarak CYPE Connect’in tüm araçlarını içerir. Bu, bu etkileşimin avantajlarını daha da ortaya koyuyor: CYPE Connect bağlantıları yerel bir kitaplığa kaydedilebilir ve StruBIM Steel’e aktarılabilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Not

Çalışma Ortamı

cype,connect

CYPE Connect çalışma ortamı, diğer CYPE modelleme araçlarının tarzını takip eder.

Üstteki araç çubuğu, proje kitaplıkları oluşturmak, analiz edilecek düğümleri oluşturmak ve yönetmek ve bağlantıları düzenlemek ve analiz etmek için ana özellikleri içerir.

Model görüntüleme alanı, ana arayüzün sağ tarafında bulunur ve kullanıcıların analiz edilen bağlantıları seçmesine ve ayrıca projenin tüm unsurlarını 3 boyutlu olarak görüntülemesine olanak tanır.

Projedeki mevcut düğümlerin listesi sol tarafta bulunur. 3B modelde seçilen herhangi bir öğe listede vurgulanır ve bunun tersi de geçerlidir. Ayrıca program, kullanıcılara her bağlantının durumunu uyarı sembolleri aracılığıyla bildirir.

Listede veya 3B modelde seçilen düğümün ayrıntılı görünümü sol alt köşede görüntülenir.

Yapısal Kodlar

Çelik Kodları

 • Çelik Yapılar Yönetmeliği-Türkiye
 • ABNT NBR 8800:2008
 • AISC 360-16 (LRFD)
 • BS 5950-1:2000
 • Código Estructural
 • EAE 2011
 • Eurocode EN 1993
 • IS 800:2007

Beton Kodları

 • Eurocode EN 1992
 • ACI 318M-19

Ahşap Kodları

 • Eurocode EN 1995

Profiller ve plakalar için çelik kesitleri

Projenin profil ve sac imalatı için gerekli olan çelik, referans, açıklama, elastisite modülü, Poisson oranı, ısıl genleşme katsayısı, birim ağırlık, akma dayanımı ve kırılma limiti girilerek programın kütüphanesine kaydedilebilir. Mukavemet kriterlerini malzeme kalınlığına göre detaylandırma seçeneği de mevcuttur.

Cıvatalar için çelik kesitleri

Projedeki cıvataların karakterizasyonu için gerekli olan çelik, referans, açıklama, elastisite modülü, Poisson oranı, ısıl genleşme katsayısı, birim ağırlık, akma dayanımı ve kırılma limiti girilerek programın kütüphanesine kaydedilebilir. Somun ve rondelaların malzemelerini detaylandırma seçeneği de vardır.

Ankrajlar için çelik kesitleri

Projenin ankrajlarını karakterize etmek için gereken çelik, referans, açıklama, elastisite modülü, Poisson oranı, ısıl genleşme katsayısı, birim ağırlık, akma dayanımı ve kırılma limiti girildikten sonra programın kitaplığına kaydedilebilir. Somun ve rondelaların malzemelerini detaylandırma seçeneği de vardır.

Beton türleri

cype,connect

Kullanılan beton türleri de program kitaplığına kaydedilebilir. Bunu yapmak için, referans, tanım, basınç dayanımı, maksimum gerilimde betondaki basınç gerinimi ve betonun nihai basınç gerinimi girilmelidir.

Ahşap Türleri

Yapısal ahşap elemanları üretmek için gereken kereste, referansı, tanımı, tipi, karakteristik yoğunluğu ve mekanik direnci ile ilgili diğer verileri girilerek programın kitaplığına kaydedilebilir. Program, farklı kullanımlar için en yaygın kereste türlerini girmeyi kolaylaştıran bir sihirbaz içerir.

Dübel malzemeleri

Dübellerin karakterizasyonu için gerekli malzemeler referans, açıklama, elastisite modülü, akma dayanımı ve kırılma limiti girilerek programın kütüphanesine kaydedilebilir. Program, farklı kullanımlar için en yaygın kereste türlerini girmeyi kolaylaştıran bir sihirbaz içerir.

Cıvata malzemeleri

cype,connect

Cıvataların karakterizasyonu için gerekli malzemeler, referansları, açıklamaları, elastisite modülleri, akma dayanımları ve kırılma limitleri girilerek programın kütüphanesine kaydedilebilir. Program, farklı kullanımlar için en yaygın kereste türlerini girmeyi kolaylaştıran bir sihirbaz içerir.

Vidalar için malzemeler

Vidaları karakterize etmek için gerekli malzemeler, referansları, açıklamaları, elastisite modülleri, akma dayanımları ve kırılma limitleri girilerek programın kitaplığına kaydedilebilir. Program, farklı kullanımlar için en yaygın kereste türlerini girmeyi kolaylaştıran bir sihirbaz içerir.

Eleman Kütüphanesi

Kesit Kütüphanesi

CYPE Connect kesit kitaplığı, kullanıcıların çeşitli tiplerde haddelenmiş, güçlendirilmiş, soğuk şekillendirilmiş ve boru şeklindeki çelik kesitlere girmesine izin verir. CYPE Connect, bölümleri manuel olarak girmenin yanı sıra, çok çeşitli ülkelerden kodlar ve üreticiler içeren kapsamlı bir bölüm kitaplığından bilgi alınmasına olanak tanır.

cype,connect

Bolt Kütüphanesi

CYPE Connect cıvata kitaplığı, cıvata serilerinin farklı geometrik özelliklere bağlı olarak saklanmasına olanak tanır. Her bir seri ayrıca bir kilit somunu olup olmadığı, cıvatanın ön gerilimli olup olmadığı ve rondela sayısı gibi bir referans girilerek karakterize edilebilir. CYPE Connect, manuel cıvata girişinin yanı sıra, çok çeşitli ülkelerden standartlar içeren kapsamlı bir cıvata kitaplığına sahiptir.

Ankraj Kütüphanesi

CYPE Connect ankraj kitaplığı, farklı geometrik özellikler dikkate alınarak ankraj serilerinin kaydedilmesine olanak tanır. CYPE Connect, ankrajların manuel olarak girilmesinin yanı sıra, farklı dökme ankraj türleri için önceden tanımlanmış verilerin içe aktarılmasına olanak tanır.

Elektrot Kütüphanesi

cype,connect

CYPE Connect elektrot kitaplığı, elektrotların bir referans ve direnç girilerek kaydedilmesine olanak tanır. CYPE Connect, elektrotların manuel olarak girilmesinin yanı sıra, farklı elektrot türleri için önceden tanımlanmış verilerin içe aktarılmasına olanak tanır.

Ahşap Kesit Kütüphanesi

CYPE Connect kereste kesit kitaplığı, referans ve geometrik özellikleri girilerek ahşap kesitlerin kaydedilmesine olanak tanır. CYPE Connect, ahşap kesitlerin manuel olarak girilmesinin yanı sıra, farklı ahşap bölümler türleri için önceden tanımlanmış verilerin içe aktarılmasına olanak tanır.

cype,connect

Birleşimlerim modellenmesi, analizi ve grafiksel bilgileri

Bağlantı türleri

CYPE Connect, çelikten, ahşaptan veya her iki malzemeden yapılmış elemanlardan yapılmış yapısal elemanlar arasındaki bağlantıları aynı bağlantıda analiz etme imkanı sunar. Analiz aynı zamanda beton kolonlara sabitlenen ankraj elemanlarının modellenmesi olasılığını da içermektedir.

cype,connect
cype,connect
cype,connect

Birleşimlerin analizi ve kod kontrolü

Bağlantı modellendikten sonra analiz ve kontrol yapılabilir. “Analiz” sekmesinde bu amaç için aşağıdaki seçenekler bulunur:

BIM modelinden üretin

Bu seçenek, iş kuvvetleri içeren bir BIM modelinden oluşturulduğunda mevcut olacaktır. Bağlantıda yer alan bölümlerin yük durumları ve yükleri oluşturulabilir.

Bunun için okunacak yük kombinasyonları filtrelenebilir. Yük kombinasyonlarının tümü önemli değerlere sahip değildir; bu nedenle içe aktarılacak kombinasyon sayısının filtrelenmesi önerilebilir. Varsayılan olarak 6 kuvvetin her biri için bir filtre gösterilir. Her kuvvet için kuvvetin maksimum değeri belirli bir yüzdeyle pozitif ve negatif olarak aştığı kombinasyonlar okunacaktır. Ayrıca kombinasyonların okunması gerekip gerekmediğini belirlemek için bir minimum değer ayarlanabilir.

cype,connect

Bu seçenekle, yükler aynı zamanda dönme rijitliği analizi için de içe aktarılabilir. Yüklere ek olarak yapısal modeldeki çubukların elastik uzunlukları da ithal edilmektedir; bu uzunluklar bağlantının doğru sınıflandırılması için gereklidir. Yük durumlarını kuvvetlere göre içe aktarmak için beş seçenek vardır:

 • Eş zamanlı kuvvetlerle maksimum momentler
  • Diğer eşzamanlı kuvvetlere ek olarak, pozitif veya negatif işaretli, en büyük “My” veya “Mz” momentlerine sahip yük durumlarını içe aktarır.
 • Diğer kuvvetler olmadan maksimum momentler
  • Yalnızca maksimum momentlere sahip yükleme durumlarından “My” ve “Mz” değerlerini içe aktarır.
 • Eş zamanlı kuvvetlerle düzlemde maksimum momentler
  • Maksimum momentleri ve bunların düzlem başına eşzamanlı kuvvetlerini içeren yük durumlarını içe aktarır, yani düzlem başına kuvvetleri (XY ve XZ) olan yük durumları oluşturur.
 • Tüm
  • Tüm yük durumlarını içe aktarır.
 • Hiçbiri
  • Hiçbir yük durumu içe aktarılmaz.

Gerilme / Gerinim

“Gerilme / Gerinim” butonuna tıklandığında gerilim analizi ve kontroller başlatılır. Analiz ilk çalıştırıldığında OpenSees©’in uygulanan sürümü otomatik olarak yüklenecektir.

cype,connect

Dönme Rijitliği

“Dönme sertliği” butonuna tıkladığınızda kuvvet analizi ve kontrolleri başlatılacaktır. Bu analiz seçeneği kullanıcılara çelik profillerin direnç momentini, başlangıç sertliğini, sekant sertliğini ve bağlantı sınıflandırmasını (rijit, yarı sert veya pimli) elde etme olanağı tanır.

Sonuçlar “Analiz” sekmesinin sağ tarafında görüntülenir. Üst kısımdaki açılır menüden, görüntülenecek sonuç türünü “Gerilme/Gerilme” veya “Dönme sertliği” olarak seçebilirsiniz. “Dönme sertliği” seçildiğinde, program iki tabloyu ve “Moment – Dönme” grafiğini görüntüler.

“Moment – Dönme” grafiğini elde etmek için program, farklı yük adımlarındaki dönmeyi analiz eden yinelemeli bir süreç çalıştırır. Direnç momenti, bağlantının herhangi bir elemanının (levhalar, profiller, kaynaklar veya cıvatalar) uygun olmaması durumunda, yani talep kapasite oranı %100’den büyük olduğunda elde edilir.

İlk tablo, sekant sertliği ile analiz edilen tüm çubukları ve her plandaki bağlantının sınıflandırmasını gösterir. İkinci tablo seçilen çubuk için analiz edilen yük durumlarını görüntüler. Her yük durumu, etki momentini, direnç momentini, sekant sertliğini ve başlangıç sertliğini gösterir.

Grafik, “Moment – Dönme”, “Seçilen yük durumunun etki momenti”, “Direnç momenti”, “Rijit bağlantılar için nihai sertlik (Sj,1)” ve “Sabitlenmiş bağlantılar için nihai sertlik (Sj,2)” eğrilerini gösterir. )”.

Bağlantıyı sınıflandırma
Bağlantıyı rijit, yarı-rijit veya pimli olarak sınıflandırmak için öncelikle rijit ve pimli bağlantıların sınır katılıkları belirlenmelidir. Seçilen çelik kodlarına bağlı olarak başlangıç sertliği veya sekant sertliği bu limitlerle karşılaştırılacaktır.

cype,connect

Burkulma

“Buckling” butonuna tıklamak analize başlayacaktır. Bir bağlantı bileşeninin yerel burkulması, sıkıştırma kuvvetlerinden dolayı meydana gelir ve çoğunlukla bileşenin sertliğine ve uygulanan yüklerin dağılımına bağlıdır. Burkulma analizi, belirli bir yük durumunun yükü altında kararsız bağlantı tasarımı konfigürasyonlarının tespit edilmesine yardımcı olur.

Sonlu Elemanlar kullanılarak burkulma olayını değerlendirmenin birkaç yolu vardır. Bağlantı analizinde uygulanan “Doğrusal burkulma analizi”, kullanıcıların belirli bir yük durumu için bağlantının farklı yerel burkulma modlarının kritik yük faktörlerini elde etmesine olanak tanır.

Analiz tamamlandığında, her bir burkulma modu için kritik yük faktörlerini ve bunların deforme olmuş şekillerini elde ederiz. İlk kritik yük faktörü ne kadar küçük olursa, dengesiz bir bağlantı konfigürasyonuna o kadar yaklaşırız.

cype,connect

Cype Connect Çelik ve Ahşap Birleşim Programı Hakkında Daha Fazla Bilgi

Cype Connect yazılımı hakkında daha fazla Bilgi almak için Türkiye Distribütörü 3E PROMİMARLIK firmasından Ahmet Erdem Duran ile irtibata geçebilirsiniz.

8 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz