Ana Sayfa Güçlendirme Mevcut Binalar için Güçlendirme Programları

Mevcut Binalar için Güçlendirme Programları

1814
1

Mevcut Binalar için Güçlendirme Programları

Depreme karşı yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için çeşitli inşaat mühendisliği yazılımları mevcuttur.

Bu makalemiz de Dünya genelinde en çok tercih edilen “Mevcut Binalar için değerlendirme ve güçlendirme programlarını sıraladık.

Not: Sıra tamamen rastlantısaldır.

1-SEiSMOSOFT YAZILIMLARI

Seismosoft, deprem mühendisliği topluluğuna güçlü ve son teknoloji analitik araçlara erişim sağlamak amacıyla 2002 yılında kuruldu ve şu anda bu alanda lider bir kuruluş olarak kabul ediliyor.

Hem araştırmacılar hem de uygulayıcılar tarafından etkili bir şekilde benimsemeyi ve istihdamı kolaylaştırmak için her zaman yalnızca teknik ilerlemeye değil, aynı zamanda kullanım kolaylığına da odaklanmıştır. Sonuç olarak, yazılım uygulamaları 110’dan fazla ülkeden ayda 1000 indirme oranında talep edilmekte ve yüzlerce uluslararası akademik/araştırma kurumunda, uygulayıcı şirkette ve devlet kurumlarında istihdam edilmektedir.

Nihayetinde, Seismosoft, depremlerin insanoğlu için oluşturduğu risklerin daha fazla azaltılması için yalnızca teknik mükemmelliği değil, aynı zamanda verimliliği ve kullanıcı dostu olmayı da içeren tüm deprem mühendisliği paydaşları araç ve yöntemlerini kullanıma hazır hale getirerek, mütevazi de olsa, sürekli araştırmaya bir şekilde katkıda bulunmayı umuyor.

2.1-SeismoBuild-Betonarme Yapıların Sismik Değerlendirmesi ve Güçlendirilmesi Yazılımı

Mevcut Binalar için Güçlendirme Programları

SeismoBuild tamamen ve özel olarak tasarım ofisini hedefleyen, betonarme yapıların sismik değerlendirmesine ve güçlendirilmesine adanmış yenilikçi bir Sonlu Elemanlar paketidir.

SeismoBuild yazılmı sadece Betonarme Binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için FRP, Mantolama ve Çelik çaprazları destekleyen en ideal yazılımdır.

TBDY2018 iLE ÇÖZÜM OLANAĞI MEVCUTTUR

Mevcut Binalar için Güçlendirme Programları

Program, yapısal modellemeden gerekli analizlere ve ilgili üye kontrollerine kadar Kod tanımlı değerlendirme metodolojilerini tam olarak uygulama yeteneğine sahiptir.

 • Doğrusal Statik Analiz,
 • Doğrusal Dinamik Analiz,
 • Doğrusal Olmayan Statik Analiz ve
 • Doğrusal Olmayan Dinamik Analiz, spektrum uyumlu yapay veya sentetik ivme programlarının kolayca oluşturulmasıyla birlikte sunulur.

Şu anda altı Kod desteklenmektedir (mevcut Ulusal Eklerin çoğu ile birlikte Eurokodlar, Amerikan Sismik Değerlendirme ve Mevcut Binaların Güçlendirilmesi Yasası ASCE, İtalyan Ulusal Sismik Yasaları NTC-18 ve NTC-08, Yunan Sismik Müdahaleler Yasası KANEPE ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY 2018). Hem metrik hem de emperyal birimler ile Avrupa ve ABD demir donatı türleri desteklenir.

2.2-SeismoStruct-Yapısal Değerlendirme ve Yapısal Güçlendirme için İnşaat Mühendisliği Yazılımı

Mevcut Binalar,için Güçlendirme Programları

Seismosoft firmasına ait diğer bir yapısal değerlendirme ve güçlendirme programı SeismoStruct yazılımıdır. Bu yazılımla hem betonarme, çelik, yığma duvar, sisimik damper gibi elemanları da dikkate alarak hesaplamalar yapabilirsiniz.

SeismoStruct, hem geometrik doğrusal olmama durumlarını hem de malzeme elastikiyetini hesaba katarak uzay çerçevelerinin statik veya dinamik yükleme altındaki büyük yer değiştirme davranışını tahmin edebilen ödüllü bir Sonlu Elemanlar paketidir.

Bir Çok Malzeme Türüne göre Analiz Kabiliyeti

Mevcut Binalar için Güçlendirme Programları
Mevcut Binalar için Güçlendirme Programları

Sesimostruct yazılımı aşağıdaki malzeme türlerini destekler

 • Beton,
 • çelik,
 • FRP
 • sma malzeme modelleri,
 • doğrusal olmayan fiber kiriş-kolon elemanı,
 • doğrusal olmayan kafes elemanı,
 • doğrusal olmayan dolgu paneli elemanı,
 • doğrusal olmayan duvar elemanları,
 • doğrusal olmayan bağlantı/birleşim elemanları vb.
 • çok çeşitli önceden tanımlanmış çelik, beton ve kompozit kesit konfigürasyonları ile kullanılabilir.

2.3-FRP Designer

Mevcut Binalar için Güçlendirme Programları
Mevcut Binalar için Güçlendirme Programları

FRP laminatlarla güçlendirilmiş betonarme elemanların mukavemetini hesaplayın.

FRP Designer, FRP laminatlarla güçlendirilmiş betonarme elemanların gücünü hesaplayarak betonarme kolonların ve kirişlerin FRP ile güçlendirilmesini tasarlamak için verimli bir çözüm sunar.

FRP Designer Özellikle, betonarme elemanların eğilme ve kesme kapasitelerini önce FRP laminat güçlendirmesi olmadan ve ardından kullanıcı tarafından belirtilen FRP laminatlarla güçlendirme ile hesaplar. Bu şekilde yazılım, betonarme bir elemanın eğilme ve kesmeye karşı güçlendirilmesini tasarlamak ve ayrıca çeşitli FRP laminat türleri ile güçlendirmenin etkilerini değerlendirmek için bir araç sağlar.

Mevcut elemanların geometri, demir donatı, malzeme, yük ve kodla ilgili parametreler gibi özellikleri, kullanıcı dostu bir görsel arayüz kullanılarak kolayca tanıtılabilir. Yazılımda ticari olarak temin edilebilen çok çeşitli FRP laminatlar bulunurken, kullanıcı özel FRP laminat tiplerini tanıtabilir. Köşelerin yarıçapı, FRP katmanlarının sayısı vb. gibi FRP sarma ile ilgili parametreler de programa kolayca girilebilir.

FRP güçlendirmeli ve güçlendirmesiz mevcut bir elemanın eğilme ve kesme kapasitesi, mevcut üç koda göre FRP Designer tarafından kolayca hesaplanabilir. Avrupa Eurocode 8 (Bölüm 3) ve FIB 90, Amerikan ACI 440/ACI 318 ve İtalyan CNRT-DT 200 / NTC 18.

2.4-SeismoSelect_Yer Hareketi Kayıtlarının Seçimi ve Ölçeklendirilmesi için Yazılım

Mevcut Binalar için Güçlendirme Programları
Mevcut Binalar için Güçlendirme Programları

Belirli Bir Hedef Tepki Spektrumuyla Eşleşen Gerçek Deprem İvmeogramlarını Bulun, Ölçeklendirin ve İndirin.

SeismoSelect, çevrimiçi olarak mevcut olan farklı güçlü hareket veritabanlarından yer hareketi verilerini aramanın, seçmenin, ölçeklendirmenin ve indirmenin kolay ve verimli bir yoludur. Aramaları gerçekleştirmek için ilgilenilen parametreler olarak farklı kriterler kullanılabilir. Bunlar arasında bir hedef tepki spektrumu, farklı yer hareketi parametreleri (örn. PGA, PGV, Arias veya Housner Yoğunluğu), olayla ilgili bilgiler (örn.

2.5-SeismoSignal-Kuvvetli Hareket verilerinin Sinyal İşleme için Deprem Yazılımı

Mevcut Binalar,için Güçlendirme Programları
Mevcut Binalar,için Güçlendirme Programları

SeismoSignal, kullanıcı dostu bir görsel arayüze sahip olması ve genellikle mühendis sismologları ve deprem mühendisleri tarafından ihtiyaç duyulan bir dizi güçlü hareket parametresini türetme yeteneğine sahip olması, güçlü hareket verilerinin sinyal işlemesi için kolay ve verimli bir yol oluşturur.

Program, farklı metin dosyası formatlarında kaydedilen ivme kayıtlarını okuyabilir, bunlar daha sonra filtrelenebilir ve taban çizgisi düzeltilebilir. İkincisi için 3. mertebeye kadar polinomlar kullanılabilirken, tümü nedensel veya nedensel olmayan, yüksek geçiren, alçak geçiren, bant geçiren ve bant durduran filtreleme gerçekleştirme yeteneğine sahip üç farklı dijital filtre türü mevcuttur.

2.6-SeismoMATCH-Tepki Spektrumu Eşleştirme için Deprem Yazılımı

Mevcut Binalar,için Güçlendirme Programları
Mevcut Binalar,için Güçlendirme Programları

SeismoMatch, Abrahamson [1992] ve Hancock et al. [2006] veya Al Atik ve Abrahamson [2010] tarafından önerilen algoritma. Bazı ivme programlarını yükledikten ve hedef tepki spektrumunu tanımladıktan sonra, kullanıcıların yalnızca spektral eşleştirme algoritmasını tanımlaması, spektral eşleştirme periyodu aralığını ayarlaması, gerekli toleransı ayarlaması ve spektral eşleştirmenin yürütülmesi gerekir.

2.7-SeismoARTIF-Yapay İvme Kayıtları Üretimi için Deprem Yazılımı

Mevcut Binalar,için Güçlendirme Programları
Mevcut Binalar,için Güçlendirme Programları

SeismoArtif, farklı hesaplama yöntemleri ve çeşitli varsayımlar kullanarak belirli bir hedef tepki spektrumuyla eşleşen yapay deprem ivme programları üretebilen bir uygulamadır. Gerçek ivme kayıtları ve spektrum eşleştirme tekniklerinin (bkz. SeismoMatch) kayıt seçim araçlarıyla birlikte kullanılmasının, yapıların doğrusal olmayan dinamik analizinde kullanılmak üzere kayıt takımlarının türetilmesi için tavsiye edilme eğiliminde olduğuna dikkat çekilmektedir. Ancak, gerçek ivme kayıtlarına erişimin herhangi bir nedenle zorlayıcı veya uygunsuz olduğu durumlarda, SeismoArtif gibi bir araç yerinde ve yararlı olacaktır.

2.8-SeismoSpect-Yer Hareketi Kayıtları için Sinyal İşleme

Mevcut Binalar,için Güçlendirme Programları
Mevcut Binalar,için Güçlendirme Programları

SeismoSpect, yer hareketi kayıtlarından oluşan kişisel bir kitaplık oluşturmaya ve hepsini tek bir dosyaya kaydetmeye izin vererek, çok sayıda kaydı yönetmeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran, sinyal işleme için basit ve verimli bir platform oluşturur.

SeismoSpect, farklı metin dosyası formatlarında (satır başına tek değer, satır başına Zaman ve Hızlanma değerleri, satır başına çoklu değerler, SMC formatı, PEER NGA formatı ve Shake (.eq) formatı) kaydedilen ivme kayıtlarını okuyabilen kullanıcı dostu bir grafik kullanıcı arabirimine sahiptir. ).

2-LIRASAPR Yazılımları

Ukraynalı yazılım geliştiricisi LIRALAND firmasının LIRASAPR yazılımının deprem mühendisliği araştırmaları ve çalışmaları için önemli özellikleri vardır.

LIRA SAPR İLE KISMI GÖÇME ANALİZİ

Mevcut Binalar,için Güçlendirme Programları

Kısmi göçme binaların nispeten küçük bir bölümünün hasar görmesi nedeniyle bir yapının tamamının veya büyük bir kısmının çökmesi olarak tanımlanabilir.( bKN. Kısmi Göçme Analizi Nedir?)

LIRA SAPR ile Kısmi Göçme Analiz Yöntemleri

Yarı Statik Yöntem

ile doğrusal ve doğrusal olmayan ifadelerde. ‘Montaj’ sistemi, elemanların göçme öncesindeki zamanda yapıların doğru gerilme-gerinim durumunu elde etmek için kullanılır. Ardından, kaldırılan öğeden hesaplanan reaksiyonlar, belirtilen dinamik faktör dikkate alınarak düğümlere (ters işaretli) otomatik olarak uygulanır.

Doğrusal Olmayan Yöntem ile

veya doğrusal ve doğrusal olmayan ifadelerde zaman içindeki hareket denklemlerinin doğrudan entegrasyonu. Yükleme / montaj geçmişi dikkate alınarak analiz yapılabilir. Bu geçmişin son aşamasında, otomatik olarak bir impuls yükü oluşturulur ve belirli bir süre içinde düğümlere uygulanır. Bu yöntem, sönümleme etkilerini dikkate almayı mümkün kılar.

3-ATENA

Mevcut Binalar,için Güçlendirme Programları
Mevcut Binalar,için Güçlendirme Programları
newsletterCC

ATENA, ABAQUS (SIMULIA), CivilFEM veya ANSYS gibi gelişmiş analiz yazılımları kategorisine aittir, ancak betonarme yapılara ve kırılgan malzemelere odaklanır. Her tür beton ve betonarme yapının gelişmiş simülasyonu için yazılımlardan biridir.( bkn. Atena programı)

ATENA, Dlubal, Sofistik veya ETABS gibi standart beton tasarım yazılımlarıyla da karşılaştırılabilir. Bu programlar, mühendislerin yapıları çeşitli ulusal tasarım kodlarına göre hızlı bir şekilde tasarlamasına olanak tanırken, ATENA, mühendislerin gerçek yapısal davranışın veya gerçek yük taşıma kapasitesinin ne olduğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

4-CivilFEM Yazılımları

Mevcut Binalar,için Güçlendirme Programları

CivilFEM, İnşaat, yapı ve jeoteknik mühendisliği için genel amaçlı sonlu elemanlar yazılımıdır. CivilFEM yazılımı Tüm Bina türlerinin tasarımında ve analizinde kullanılabilen geniş malzeme tanımlarına olanak veren bir yazılımdır.

CivilFEM, mühendislerin zemin-yapı etkileşimi, doğrusal olmayan malzeme, geometrik doğrusal olmayan etkiler ve sınır doğrusal olmama koşullarını içeren tepki spektral yöntemlerinden doğrusal olmayan zaman alanı veya itme analizine kadar çok karmaşık analizler gerçekleştirmesini sağlar.

Mevcut Binalar için Güçlendirme Programları Hakkında Bilgi

Mevcut Binaların ve güçlendirme ve değerlendirilmesi için kullanılan programlar hakkında daha fazla bilgi almak için 3E PROMİMARLIK firmasından Ahmet Erdem Duran ile irtibata geçebilirsiniz.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz