Ana Sayfa Yönetmelikler Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018

Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018

1637
0
Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018

Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018

Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018 yılında yürürlüğe girdi.

Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018 Resmi Gazete

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM
ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapısal çelik ve çelik-betonarme kompozit yapı elemanlarının ve
yapı sistemlerinin, kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem,
kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bina türü çelik yapı sistemleri ile düşey ve yatay yük taşıyıcı elemanlar
içeren diğer çelik yapı sistemlerini kapsar
(2) (Değişik:RG-15.02.2018-30333) Bu Yönetmelik; cidar kalınlıkları 2.5 mm’den az olmayan çelik boru ve
kutu profiller ile eleman karakteristik kalınlıkları 4 mm’den az olmayan diğer çelik profillerden oluşan yapı
sistemlerini kapsar.”

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulanacak esaslar
MADDE 4 – (1) Çelik yapıların tasarım, hesap ve yapımı hakkında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Eki
ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIMINA DAİR ESASLAR
(Değişik:RG-15.02.2018-30333)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz