Ana Sayfa Yönetmelikler Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018

Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018

2273
1
Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018

Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018

çelik yapılar yönetmeliği,2018

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINADAİR YÖNETMELİK

Çelik Yapılar Yönetmeliği 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Çelik Yapılar yönetmeliği 15.02.2018 tarihinde revizyona girmiştir. Konu ile ilgili resmi gazete ilanı ve indirme linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Nisan 2017 tarihinde, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Buna ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetmeliğin daha iyi anlaşılabilmesi için “ÇELİK YAPILARINTASARIM HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK UYGULAMA KLAVUZU” YAYINLANMIŞTIR.

Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018 Resmi Gazete

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapısal çelik ve çelik-betonarme kompozit yapı elemanlarının ve
yapı sistemlerinin, kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem,
kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bina türü çelik yapı sistemleri ile düşey ve yatay yük taşıyıcı elemanlar
içeren diğer çelik yapı sistemlerini kapsar
(2) (Değişik:RG-15.02.2018-30333) Bu Yönetmelik; cidar kalınlıkları 2.5 mm’den az olmayan çelik boru ve
kutu profiller ile eleman karakteristik kalınlıkları 4 mm’den az olmayan diğer çelik profillerden oluşan yapı
sistemlerini kapsar.”

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulanacak esaslar
MADDE 4 – (1) Çelik yapıların tasarım, hesap ve yapımı hakkında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Eki
ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIMINA DAİR ESASLAR
(Değişik:RG-15.02.2018-30333)

Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018

ÇELİK YAPILARIN TASARIM HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK UYGULAMA KLAVUZU

Ülkemizde gelişen çelik sektörünün önünü açmak, günümüz bilimsel ve teknolojik gelişmelerine uygun ve daha dayanıklı çelik yapı tasarımını sağlamak amacıyla hazırladığımız “Çelik Yapıların Tasanın, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” 01 Eylül 2016 tarihinde
yürürlüğe girdi.
Hazırlanan “Uygulama Kılavuzu” yönetmeliğin uygulanmasında yön gösterici nitelikte bir eserdir. Uygulama Kılavuzu detaylı anlatımı ve içerdiği örnek çözümlerle çelik yapı sektöründe yer alan üreticiler, tasarımcı ve uygulayıcı mühendisler, yükleniciler ve denetçiler dahil tüm
aktörlere bir başvuru kaynağı olacak; Üniversitelerimizde konuyla ilgili meslek disiplinleri için eğitim materyali olarak kullanılabilecektir.

Sektörün ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan bu çalışmanın amacı; 04/02/2016 tarih ve 29614
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Çelik Yapıların Tasanın, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” uygulamalarına yönelik yol gösterici olmasıdır.

Uygulama Kılavuzu; çelik yapı sektörünün tüm paydaşlarınca temel kaynak olmasının yanı sıra, yükseköğretim kurumlarımız için önemli bir eğitim materyali vasfını da taşımaktadır.

Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018
Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018

Çelik Yapılar Yönetmeliğine Göre Hesap Yapabilen Yazılımlar Hangileridir?

Türk Çelik Yönetmeliğine göre Statik hesap ve tasarım yapabilen yazılımlar mevcuttur. Bunlar rastgele sıralamaya göre YEREL YAZILIMLAR OLARAK IDECAD STEEL, STA4CAD STEEL.

Yabancı yazılım firmalarından CYPE firması Türk Çelik Yönetmeliğini yazılımlarına adapte etmiştir. CYPE, çelik birleşim hesaplarında kullanılabilen CYPE CONNECT yazılımına Türk Çelik Yönetmeliğini adapte etmiştir. Cype Connect yazılımını diğer yazılımlardan ayıran özellik ise birleşim hesaplarının OpenSees entegrasyonu ile sonlu elemanlar metoduna göre çözülebilmesi.

Türk Çelik Yönetmeliği 2018- CYPE CONNECT

ÇELİK YAPILAR YÖMETMELİĞİ 2018′ i İNDİRİN

UYGULAMA KLAVUZUNU İNDİRİN

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz