Ana Sayfa Diğer Programlar BIM Yazılımları StruBIM Steel

StruBIM Steel

1123
4

StruBIM Steel

StruBIM Steel, yapısal çelik detaylandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir programdır. Bu program, bir BIM modelini modellemek veya içe aktarmak için farklı araçlar içerir ve kullanıcıların detaylandırma için gerekli olan kesitler, plakalar, cıvatalar, kaynaklar ve ankrajlar gibi tüm unsurları doğru bir şekilde tanımlamasına olanak tanır. Sonuç olarak uygulama, üretim dosyalarını DSTV formatında sağlar.

 • StruBIM Steel yazılımı bir CYPE yazılımıdır.
 • (TÇY 2016) Türk Çelik Yönetmeliği 2016 eklenmektedir.

Program tarafından desteklenen iş akışları

strubim steel

StruBIM Steel bir Açık BIM aracı olduğundan ve BIMserver.center platformuna bağlı olduğundan farklı iş akışı seçenekleri sunar.

 • Çelik yapıların doğrudan StruBIM Steel’de modellenmesi
 • CYPE 3D‘de tasarlanmış bir çelik yapıyı içe aktarma
 • CYPECAD‘de tasarlanmış bir çelik yapıyı içe aktarma
 • IFC Uploader ile çelik yapı modellerinin IFC formatında içe aktarılması
 • StruBIM Yükleyici aracılığıyla diğer araçlarda geliştirilen yapıların içe aktarılması

Not: Yukarıda belirtilen çeşitli olanaklara ek olarak StruBIM Steel, bağlantı modelleme seçeneklerinin bir parçası olarak CYPE Connect ile aynı araçları içerir. Bu, iki program arasında başka bir ilgi çekici etkileşim sağlayarak kullanıcıların CYPE Connect’te oluşturulan bağlantıları yerel bir kullanıcı kitaplığına kaydetmesine ve ardından bunları StruBIM Steel’e aktarmasına veya tam tersine olanak sağlar.

StruBIM Steel Çalışma Ortamı

strubim steel

StruBIM Steel çalışma ortamı, diğer CYPE modelleme araçlarına benzer ve çalışma alanını projenin ihtiyaçlarına göre uyarlamak üzere özelleştirilebilen, sabitlenebilir pencerelerden oluşan bir sisteme sahiptir.

Ekranın sol üst kısmında iki ayrı sekme bulunur: “Model” ve “Belgeler”.

Modelleme alanı, başlangıç ekranının sağ tarafında yer alır ve projenin tüm öğelerinin girildiği, düzenlendiği ve 3D olarak görselleştirildiği yerdir.

Ana araç çubuğu, “Model” veya “Belgeler” sekmesine bağlı olarak farklı özellikler içerir. Proje kütüphaneleri oluşturabilir, elemanları girebilir veya düzenleyebilir, model elemanlarını ölçebilir, bağlantıları analiz edebilir ve ayrıca sayfaları numaralandırıp yönetebilirsiniz.

Sol tarafta proje görünümlerini tanımlamak, okunan elemanların, etiketlerin ve elemanların kendilerinin görünümünü yönetmek için ana araçlar bulunur.

Proje özelliklerinin tanımlanması

*Birleşim Analizlerinde kullanılan kodun seçilmesi

Program, StruBIM Steel’de yapılabilecek bağlantıların detaylandırılmasına alternatif olarak, her iki program da lisansa dahil olduğu sürece kullanıcılara StruBIM Steel ile birlikte çalışan CYPE Connect kullanarak bağlantıları analiz etme olanağı da sunmaktadır. Bu durumda farklı proje malzemeleri için tasarım kodlarının seçimi “Kodlar” penceresinden gerçekleştirilir.

strubim steel
strubim steel

Tasarım Kodları

Çelik Tasarım Koldarı

 • ABNT NBR 8800:2008
 • TÇY 2016
 • AISC 360-16 (LRFD)
 • BS 5950-1:2000
 • Yapısal Kod
 • EAE 2011
 • Eurocode EN 1993
 • IS 800:2007

Birleşim  Kütüphanesi

strubim steel

StruBIM Steel’de modellenen yapısal elemanlar arasındaki bağlantılar yerel bir kütüphaneye kaydedilebilir ve diğer projelerde yeniden kullanılabilir. Bu kütüphane CYPE Connect ile uyumludur.

Civata (Bolt) Kütüphanesi

strubim steel

StruBIM Steel cıvata kütüphanesi, farklı geometrik özelliklere bağlı olarak cıvata serilerinin saklanmasına olanak tanır. Her seri aynı zamanda bir referans girilerek, kilit somunu olup olmadığı, cıvatanın öngerilmeli olup olmadığı ve pul sayısı girilerek de karakterize edilebilir. Manuel cıvata girişinin yanı sıra StruBIM Steel, çok çeşitli ülkelerden gelen standartları içeren geniş bir cıvata kütüphanesine sahiptir.

Birleşimlerin analizi ve kod kontrolü

Bağlantı modellendikten sonra analiz ve kontrol yapılabilir. “Analiz” sekmesinde bu amaç için aşağıdaki seçenekler bulunur:

strubim steel

BIM modelinden üretin

Bu seçenek, “”job” kuvvetleri içeren bir BIM modelinden oluşturulduğunda mevcut olacaktır. Bağlantıda yer alan bölümlerin yük durumları ve yükleri oluşturulabilir.

Bunun için okunacak yük kombinasyonları filtrelenebilir. Yük kombinasyonlarının tümü önemli değerlere sahip değildir; bu nedenle içe aktarılacak kombinasyon sayısının filtrelenmesi önerilebilir. Varsayılan olarak 6 kuvvetin her biri için bir filtre gösterilir. Her kuvvet için kuvvetin maksimum değeri belirli bir yüzdeyle pozitif ve negatif olarak aştığı kombinasyonlar okunacaktır. Ayrıca kombinasyonların okunması gerekip gerekmediğini belirlemek için bir minimum değer ayarlanabilir.

Bu seçenekle, yükler aynı zamanda dönme rijitliği analizi için de içe aktarılabilir. Yüklere ek olarak yapısal modeldeki çubukların elastik uzunlukları da ithal edilmektedir; bu uzunluklar bağlantının doğru sınıflandırılması için gereklidir. Yük durumlarını kuvvetlere göre içe aktarmak için beş seçenek vardır.

 • Eş zamanlı kuvvetlerle maksimum momentler
 • Diğer eşzamanlı kuvvetlere ek olarak, pozitif veya negatif işaretli, en büyük “My” veya “Mz” momentlerine sahip yük durumlarını içe aktarır.
 • Diğer kuvvetler olmadan maksimum momentler
 • Yalnızca maksimum momentlere sahip yükleme durumlarından “My” ve “Mz” değerlerini içe aktarır.
 • Eş zamanlı kuvvetlerle düzlemde maksimum momentler
 • Maksimum momentleri ve bunların düzlem başına eş zamanlı kuvvetlerini içeren yük durumlarını içe aktarır, yani düzlem başına kuvvetleri (XY ve XZ) olan yük durumları oluşturur.
 • Tüm
 • Tüm yük durumlarını içe aktarır.
 • Hiçbiri
 • Hiçbir yük durumu içe aktarılmaz.

Yük Durumları

strubim steel

Bu seçenek bağlantı analizinde dikkate alınacak yük durumlarını tanımlamak için kullanılabilir. Bu yük durumları BIM modelinden oluşturulabilir veya kullanıcı tarafından manuel olarak yapılandırılabilir. Her yük durumu için aşağıdaki parametreler tanımlanmıştır:

 • Yükleme adımı sayısı.
 • Yakınsamayı dikkate almak için izin verilen toleransa ulaşıldı.
 • Her yükleme adımındaki maksimum yineleme sayısı.
 • Maksimum yeniden deneme sayısı.

Gerilme / Gerinim

strubim steel

“Gerilme / Gerinim” butonuna tıklandığında gerilim analizi ve kontroller başlatılır. Analiz ilk çalıştırıldığında OpenSees©’in uygulanan sürümü otomatik olarak yüklenecektir.

Dönme Rijitliği

strubim steel

“Dönme Rijitliği” butonuna tıkladığınızda kuvvet analizi ve kontrolleri başlatılacaktır. Bu analiz seçeneği kullanıcılara çelik profillerin direnç momentini, başlangıç sertliğini, sekant sertliğini ve bağlantı sınıflandırmasını (rijit, yarı sert veya pimli) elde etme olanağı tanır.

Sonuçlar “Analiz” sekmesinin sağ tarafında görüntülenir. Üst kısımdaki açılır menüden, görüntülenecek sonuç türünü “Gerilme/Gerilme” veya “Dönme sertliği” olarak seçebilirsiniz. “Dönme sertliği” seçildiğinde, program iki tabloyu ve “Moment – Dönme” grafiğini görüntüler.

“Moment – Dönme” grafiğini elde etmek için program, farklı yük adımlarındaki dönmeyi analiz eden yinelemeli bir süreç çalıştırır. Direnç momenti, bağlantının herhangi bir elemanının (levhalar, profiller, kaynaklar veya cıvatalar) uygun olmaması durumunda, yani talep kapasite oranı %100’den büyük olduğunda elde edilir.

İlk tablo, sekant sertliği ile analiz edilen tüm çubukları ve her plandaki bağlantının sınıflandırmasını gösterir. İkinci tablo seçilen çubuk için analiz edilen yük durumlarını görüntüler. Her yük durumu, etki momentini, direnç momentini, sekant sertliğini ve başlangıç sertliğini gösterir.

Grafik, “Moment – Dönme”, “Seçilen yük durumunun etki momenti”, “Direnç momenti”, “Rijit bağlantılar için nihai sertlik (Sj,1)” ve “Sabitlenmiş bağlantılar için nihai sertlik (Sj,2)” eğrilerini gösterir. )”.

Burkulma

strubim steel

“Buckling” butonuna tıklamak analize başlayacaktır. Bir bağlantı bileşeninin yerel burkulması, sıkıştırma kuvvetlerinden dolayı meydana gelir ve çoğunlukla bileşenin sertliğine ve uygulanan yüklerin dağılımına bağlıdır. Burkulma analizi, belirli bir yük durumunun yükü altında kararsız bağlantı tasarımı konfigürasyonlarının tespit edilmesine yardımcı olur.

Sonlu Elemanlar kullanılarak burkulma olayını değerlendirmenin birkaç yolu vardır. Bağlantı analizinde uygulanan “Doğrusal burkulma analizi”, kullanıcıların belirli bir yük durumu için bağlantının farklı yerel burkulma modlarının kritik yük faktörlerini elde etmesine olanak tanır.

Analiz tamamlandığında, her bir burkulma modu için kritik yük faktörlerini ve bunların deforme olmuş şekillerini elde ederiz. İlk kritik yük faktörü ne kadar küçük olursa, dengesiz bir bağlantı konfigürasyonuna o kadar yaklaşırız.

DETAYLI ÇİZİMLERİN ALINMASI

strubim steel

Sayfa formatı (dört sekmenin tamamında bulunur)

Yeni sayfaların formatının seçilmesine olanak sağlar. “Tür”de “Boş”, sayfa formatıyla birlikte seçilebilir veya “Şablona dayalı”, önceden oluşturulmuş bir şablonun ve buna karşılık gelen katmanın seçimiyle birlikte seçilebilir. Şablonun kendisiyle ilişkilendirilmiş bir sayfa formatı vardır.

Organizasyon (dört sekmede yer alır)
Yeni oluşturulan sayfaların oluşturulacağı sayfa grubunun seçilmesine olanak sağlar.

Tablolar (“Parçalar” ve “Montajlar” sekmeleri)
Sekmelerdeki önceden tanımlanmış tabloların metin formatının seçilmesine olanak sağlar.

Çizim seçenekleri (dört sekmenin tamamında bulunur)
Bu bölümde bölümlerin akor yarıçapını görüntüleme seçeneği bulunabilir. Bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır.

Montaj Çizimleri

strubim steel

Bu araç, seçilen elemanın montaj sayfalarının çizim ve düzenleme paneline erişim sağlar. Montaj sayfaları, atölyede montajı yapılan montajın parçası olan tüm elemanları (bölümler, plakalar, kaynaklar, cıvatalar veya ankrajlar) gösterir. Bu sayfalarda montajın parçalarının önceden tanımlanmış tablosu girilebilir.

Birleşimler

strubim steel

MODEL GÖRÜNÜMLERİ

strubim steel

StruBIM STEEL YAZILIMI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK

StruBIM Yazılımı hakkında daha fazla bilgi almak için Türkiye Distribütörü 3E PROMİMARLIK firmasından Ahmet Erdem Duran ile irtibata geçebilirsiniz.

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz