Kiriş ve Kolonların Modellenmesi (TBDY2018)

14/10/2021 tarihinde yayınlanmıştır

Kiriş ve Kolonların Modellenmesi

4.5.2. Kiriş ve Kolonların Modellenmesi

4.5.2.1 – Kiriş(bknz minimum kiriş boyutları) ve kolonlar, çerçeve (çubuk) sonlu elemanları olarak modelleneceklerdir. Kolon ve kirişlerin birleştiği düğüm noktalarında 6 serbestlik derecesinin tümü gözönüne alınacaktır. Döşemelerin rijit diyafram olarak modellenmesi durumunda, bu serbestlik derecelerinin rijit harekete karşı gelenleri kaldırılacaktır.
4.5.2.2 – Betonarme kolon ve kirişlerin etkin kesit rijitlikleri 4.5.8’e göre belirlenecektir.

4.5.8. Betonarme Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Etkin Kesit Rijitlikleri

4.5.8.1 – Dayanıma Göre Tasarım kapsamında betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının kesit özelliklerinin modellenmesinde Tablo 4.2’de verilen etkin kesit rijitliği çarpanları kullanılacaktır.

4.5.8.2 – Tablo 4.2’de verilen her iki çarpan da hesap modelinde göz önüne alınacaktır.

4.5.8.3 – Etkin kesit rijitlikleri çarpanları, sadece deprem etkili yük birleşimleri içinde yer alan ve bu birleşimlere giren yükler altındaki hesaplarda uygulanacaktır.

Kiriş ve Kolonların Modellenmesi
statikprogramlar.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 3epromimarlik.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram