Ana Sayfa Güncel CYPE 2025a Versiyonu

CYPE 2025a Versiyonu

0

CYPE 2025a Versiyonu Çıktı

Uzun zamandır beklenen CYPE yazılımınınım 2025a versiyonu yayımlandı. CYPE 2025a versiyonu yeni programlar ve modüllerin yanı sıra diğer yazılımlarında bir çok güncelleme ile karşımıza çıkmaktadır.

TÜRKÇE KULLANIM

TÜRK YÖNETMELİKLERİ

CYPE 2024 yılının başında CYPE CONNECT VE STRUBIM STEEL yazılımlarının ara yüzünü Türkçeye çevirmiştir. Bununla birlikte Çelik birleşim hesapları Türk Çelik Yönetmeliğine göre yapılabilmektedir.

 • CYPE Türk Çelik yönetmeliği linki
 • CYPE 3D yazılımının Türkçeye çevrilme işlemleri devam etmektedir.

CYPECAD YENİLİKLERİ

Betonarme düğümlerin sismik tasarımına yönelik gereksinimlerin kontrol edilmesi (yeni CYPECAD modülü)

cype 2025a,versiyonu

CYPECAD, 2025.a versiyonundan itibaren sismik kuvvet dayanım sisteminin bir parçası olan betonarme çerçevelerin kiriş-kolon düğümlerinin sismik tasarım gerekliliklerini doğrulamaktadır.

Betonarme düğümlere yönelik bu kontroller aşağıdaki kodlar için uygulanmıştır:

 • ACI 318-08
 • ACI 318-11
 • ACI 318-14
 • ACI 318-19
 • NSR-10 (Colombia)
 • NTRC-17 (Mexico)
 • NB 1225001-1:2020 (Bolivia)
 • Eurocode 8
 • Spanish structural code “Código Estructural”

“Sonuçlar” sekmesinin “Kolonlar/Perde duvarlar” menüsünde, kullanıcıların seçilen düğümde gerçekleştirilen tüm kontrollere başvurmasına olanak tanıyan yeni bir seçenek bulunmaktadır: “Beton düğümler – Kontrollere bakın”.

“ULS kontrolleri” raporu, somut düğümlerin kontrollerinin durumunu özetleyen ilgili tablolarla genişletildi.

Bir düğümde tüm kontroller karşılanmazsa, diğer öğelere ilişkin hata ve uyarılara benzer şekilde, nihai analiz raporunda ilgili bir uyarı görüntülenir.

İş şablonları

CYPECAD versiyon 2025.a’nın “Dosya” menüsüne “Şablon olarak kaydet” seçeneği eklenmiştir. Bu yeni seçenek, bir işin yapılandırmasının ve genel verilerinin şablonlarda saklanmasına ve daha sonra yeni işler oluşturulurken kullanılmasına olanak tanır. Kaydedilen şablonlar, “Şablondan başla” seçeneği seçilerek yeni bir iş oluşturulurken kullanılabilir.

Her bir Kirişe farklı Paspayı Atama

CYPECAD 2025.a sürümünde artık işin genel verilerinde girilenlerden farklı kirişlerdeki beton paspayları tanımlamak mümkün.

Bunun için “Kiriş Tanımı > Kirişler > Diğer seçenekler > Paspayı ata” sekmesinde “Kirişe özel” seçeneği seçilebilir.

Önceden tanımlanmış yükler

Zemindeki yüklerin girilmesi seçeneklerine (“Yükler”, “Kirişlerdeki hat yükleri”, “Döşemelerdeki yüzey yükleri”), bu yüklerin daha kolay girilebilmesi için önceden tanımlanması imkanı eklenmiştir.

Üstelik yük değerinde değişiklik yapılması çok daha hızlı olacak ve hata olasılığı daha az olacaktır.

Referans arama

CYPECAD 2025.a versiyonunda “Gruplar-Referansları Ara” seçeneği eklenmiştir.

Bu, kullanıcıların elemanları (kolonlar, duvarlar, çerçeveler, döşemeler, kiriş kesişimleri ve önceden tanımlanmış yükler) referanslarına göre aramasına olanak tanır.

Elemanın konumlandırılması için yalnızca referansın veya bunun bir kısmının girilmesi gerekir.

Kirişler ve döşemeler ayrıca “Kiriş 1” (“Döşeme 1”) formatıyla da aranabilir.

CYPE 3D YENİLİKLERİ

Çelik profillerde ve ahşap çubuklarda yangına maruz kalan yüzeylerin seçilmesi

CYPE 3D versiyon 2025.a’da çelik profiller ve ahşap çubuklarda yangına maruz kalan yüzeylerin çubuk bazında seçimini gerçekleştirdik.

Açıktaki yüzeylerin seçilen çubuklara atanması için “Bar” menüsünde “Yangına dayanıklılık” seçeneği kullanılabilir. Bu seçenek, kullanıcılar “Genel veriler”de “Yangına dayanıklılığı kontrol et” seçeneğini seçtiğinde aktif olacaktır.

Çelik profiller için kullanıcılar, açılır düğmeden önceden tanımlanmış seçeneklerden herhangi birini seçebilir; burada program, açıkta kalan yüzeylere göre form faktörünü otomatik olarak belirler; veya form faktörünü ve açıkta kalan yüzey sayısını manuel olarak girebilecekleri son seçeneği seçin.

Dikdörtgen kesitli ahşap çubuklar için, kesitin dört yüzeyinin her birinin yangına maruz kalıp kalmayacağına kullanıcılar karar verebilir.

2025.a sürümüne kadar program, açıkta kalan tüm yüzleri ihtiyatlı bir şekilde değerlendiriyordu.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, barların yüzleri yangına maruz kalmadığında barların kesitlerinin yanı sıra koruyucu kaplamaların kalınlığını da optimize edebilecek.

Üreticiye göre şişen boyaların seçilmesi

2025.a versiyonuna üretici kataloglarındaki şişen boyalar dahil edilmiştir.

“Genel veriler > Yangına dayanıklılık” altında, çelik profiller için “Yangına dayanıklılığı kontrol et” seçildiğinde koruyucu kaplama türü de seçilebilir.

“Şişen boya” seçilerek mevcut kataloglar kullanılabilir.

Her bir çubuğun korunması için gereken şişen boya kalınlığı, tahmini kritik sıcaklığa, form faktörüne, açıkta kalan yüzlerin sayısına ve yapısal elemanın tipine (kolon veya kiriş) dayalı olarak seçilen katalogdan elde edilir.

“Çubuk” menüsündeki “Yangın dayanımı” altında, her bir çubuğa kolon veya kiriş gibi yapısal eleman tipini atamak mümkündür. Varsayılan olarak program, çubuğun yatay düzlemle oluşturduğu açıya bağlı olarak sütun mu yoksa kiriş mi olduğunu otomatik olarak belirleyen ilk seçeneği atar.

CYPE Connect / StruBIM Steel Yenilikler

İşlem Grupları

2025.a sürümünden itibaren, CYPE Connect ve StruBIM Steel bağlantı editörleri, kullanıcıların operasyon grupları da dahil olmak üzere operasyon listesini sıralamasına olanak tanır.

İşlem listesi seçenekler çubuğunda grup eklemek için “Yeni grup” seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek yeni bir boş işlem grubu ekler.

Bir grup seçildiğinde o gruba yeni işlemler eklenir.

Mevcut bir işlemi bir grubun içine veya dışına taşımak için, konuma bağlı olarak onu yukarı veya aşağı taşımak için araçların kullanılması gerekir. İşlemler ayrıca bir grubun içine veya dışına sürüklenip bırakılabilir.

İçerdikleri işlemleri görüntülemek veya gizlemek için işlem grupları daraltılabilir veya genişletilebilir.

Her grubun adının solunda bulunan etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneği, içerdiği tüm işlemleri etkiler. Seçeneğe tıklanarak bir grup işlem etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Bir grup seçiliyken “Kopyala” seçeneğine basmak, grubu tüm işlemleriyle birlikte kopyalar.

“Sil” seçeneği, kullanıcıların grubu ve içerdiği tüm işlemleri silmesine veya grubu silip işlemleri gruplanmamış halde tutmasına olanak tanır.

Bir grup seçilmişse, “Seçili işlemleri kitaplığa aktar” seçeneği o grupta yer alan tüm işlemleri dışa aktarır.

Geliştirilmiş işlemler listesi

Sürüm 2025.a, işlem ağacında aşağıdaki seçenekleri ve iyileştirmeleri içerir:

Sürükle ve bırak
Bu özellik, kullanıcıların işlemleri veya işlem gruplarını seçmesine, taşımasına ve başka bir konuma bırakmasına olanak tanır. Bu yeni takım ile bir işlem ara pozisyonları tek tek gezmeye gerek kalmadan istenilen pozisyona taşınabilmektedir.

Simgeler
İşlemler listesi, listedeki her işlem için tanımlayıcı bir simge içerir.

En üste taşı
Seçilen işlemi veya grubu listenin en üstüne taşır.

Sona doğru hareket et
Seçilen işlemi veya grubu listenin sonuna taşır.

Aramak
Kullanıcıların işlemleri metne göre aramasına olanak tanır.

Listedeki tüm öğeleri silin
Listeden tüm işlemleri ve işlem gruplarını siler.

Veri giriş tablolarının geliştirilmiş kullanımı

2025.a sürümüne kadar, panodaki bilgileri veri giriş tablolarına yapıştırmak için bu tabloların, yapıştırılacak kaynak tablonunkinden daha büyük veya ona eşit birkaç satıra sahip olması gerekiyordu. Bu nedenle yenileri eklenmeden sadece tablonun satırlarındaki bilgiler kopyalandı.

2025.a versiyonundan itibaren panodan tablo yapıştırırken kaynak tablonun satır sayısı fazla ise tablonun tamamını yapıştırmak için gereken satır sayısı oluşturulacaktır.

StruBIM Uploader

Çince ve Türkçe kurulum

2025.a versiyonundan itibaren StruBIM Uploader Çince ve Türkçe olarak da kurulabilmektedir. Bu uygulama artık aşağıdaki dillerde kurulabilir:

CYPEPLUMBING (Yeni Yazılım)

CYPEPLUMBING, CYPEPLUMBING Su Sistemleri, CYPEPLUMBING Sıhhi Sistemler ve Açık BIM Düzeninin özelliklerini birleştirir. Bu birleştirilmiş uygulamalar CYPEPLUMBING ana penceresinin alt kısmında üç sekme halinde düzenlenmiştir: “Su Sistemleri”, “Sıhhi Sistemler” ve “Yerleşim”. Sonuç olarak, CYPEPLUMBING Su Sistemleri ve CYPEPLUMBING Sıhhi Sistemler uygulamaları durdurulmuştur ve artık 2025.a sürümünde mevcut olmayacaktır.

Ancak bu iki programın eski versiyonları BIMserver.center platformu “Store”dan indirilebilir. Açık BIM Düzeni uygulaması, diğer birçok uygulama için çizimlerin oluşturulmasını hâlâ merkezileştirdiği için 2025.a sürümünde geliştirilmeye devam edecek.

Su Sistemleri ve Sıhhi Sistemler sekmeleri

Bu sekmeler, kullanıcıların sırasıyla su temini ve atık su ve yağmur suyu drenaj sistemlerine girip tasarlamalarına olanak tanıyan araçları içerir. Bunlar, CYPEPLUMBING Su Sistemlerinde ve CYPEPLUMBING Sıhhi Sistemlerde mevcut olan araçların geliştirilmiş halidir.

Bu iki sekmenin her biri, ana pencerenin üst kısmında bulunan diğer üç sekme halinde düzenlenmiştir (Kurulum, Diyagramlar ve Metraj Listeleri). Bu üç sekme CYPEPLUMBING Sıhhi Sistemlerde zaten mevcuttu. CYPEPLUMBING Su Sistemlerinde “Diyagramlar” sekmesi yoktu, bu nedenle kullanıcıların bir su tedarik sisteminin diyagramlarını oluşturmak için CYPEPLUMBING Şematik diyagramları programını kullanması gerekiyordu. CYPEPLUMBING’in bu diyagramları oluşturmak için artık başka bir uygulamaya bağlanmasına gerek yok.

İki sekmeden herhangi birine tüketim ve deşarjla ilgili bir öğenin girilmesi, deşarjın (Sıhhi Sistemler) veya tüketimin (Su Sistemleri) otomatik olarak diğer sekmeye dahil edileceği anlamına gelir. Önceki versiyonlarda, bu unsurlarla ilgili deşarjın CYPEPLUMBING Sıhhi Sistemlere girilmesi ve CYPEPLUMBING Su Sistemlerindeki tüketimin (Açık BIM iş akışını kullanarak) girilmesi için Açık BIM Su Ekipmanı programı (artık sürüm 2025.a’da durdurulmuştur) gerekliydi.

YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

WhatsApp us

Exit mobile version