Ana Sayfa Yönetmelikler Hafif Çelik Yapılar Deprem Yönetmeliği 2018

Hafif Çelik Yapılar Deprem Yönetmeliği 2018

0

Hafif Çelik Yapılar Deprem Yönetmeliği 2018

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 ile birlikte Hafif Çelik Yapılar da eklenmiştir. Hafifi çelik yapıların TBDY2018′ deki tanımlamalarına bakalım.

Hafif Çelik Yapıların Deprem Yönetmeliği 2018’e göre tasarımı

BÖLÜM 1 – GENEL HÜKÜMLER

1.1. KAPSAM
1.1.1 – Bu Yönetmelik hükümleri, yeni yapılacak binaların deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için uygulanır.
1.1.2 – Bu Yönetmelik hükümleri, deprem etkisi altında yerinde dökme ve önüretimli betonarme, çelik, hafif çelik, yığma ve ahşap malzemeden yapılan binaların deprem etkisi altında tasarımı için uygulanır.


3.5.1.2 – Tablo 3.4’te belirtilmeyen yığma, ahşap ve hafif çelik binalar, DD-2 deprem yer hareketinin etkisi altında Kontrollü Hasar (KH) performans hedefini sağlayacaktır.

Hafif Çelik Yapılar Deprem Yönetmeliği 2018

3.5.2.3 – Tablo 3.4’te belirtilmeyen yığma, ahşap ve hafif çelik binaların tasarımı Bölüm 4’e göre Dayanıma Göre Tasarım (DGT) yaklaşımı ile yapılacaktır.


4.3.2. Taşıyıcı Sistem Türüne Göre R ve D Katsayıları


4.3.2.1 – Yerinde dökme ve önüretimli betonarme, çelik, hafif çelik, yığma, ahşap bina taşıyıcı sistemleri ve 4.3.3’te tanımlanan çeşitli süneklik düzeyleri için EK 4A’da tanımlanan Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı D Tablo 4.1’de verilmiştir.


4.3.3. Süneklik Düzeyi Yüksek, Sınırlı ve Karma Taşıyıcı Sistemler


4.3.3.1 – Betonarme ve çelik taşıyıcı sistemler, Tablo 4.1’de verildiği üzere, süneklik düzeyleri bakımından süneklik düzeyi yüksek taşıyıcı sistemler, süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler ve süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemler olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır.
4.3.3.2 – Süneklik düzeyi yüksek ve süneklik düzeyi sınırlı yerinde dökme ve önüretimli betonarme, çelik, hafif çelik ve ahşap taşıyıcı sistemlere ilişkin tanımlar ve uyulması gerekli koşullar, sırası ile, Bölüm 7, Bölüm 8, Bölüm 9, Bölüm 10 ve Bölüm 12’de verilmiştir.


4.4.4. Deprem Etkisinin Diğer Etkilerle Birleştirilmesi
4.4.4.1 – Taşıyıcı sistem elemanlarının tasarımında esas alınmak üzere, deprem etkisini içeren yük birleşimleri Denk.(4.11) ve Denk.(4.12) ile tanımlanmıştır:

Burada Q hareketli yük etkisini, S kar yükü etkisini, H ise Bölüm 16’da tanımlanan yatay zemin
itkisini simgelemektedir. Yatay deprem etkisi Ed(H) 4.4.2’ye göre, düşey deprem etkisi Ed(Z)
4.4.3’e göre belirlenecektir.


4.4.4.2 – Çelik ve Hafif çelik binalarda;
(a) Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT) yaklaşımının uygulanması durumunda Denk.(4.11)’de G yerine 1.2G alınacak, Denk.(4.12) aynen kullanılacaktır.
(b) Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT) yaklaşımının uygulanması durumunda, Bölüm 16’ya göre temel tasarımı dışında, Bölüm 9 ve Bölüm 10’da verilen yük birleşimleri kullanılacaktır.


BÖLÜM 10 – DEPREM ETKİSİ ALTINDA HAFİF ÇELİK BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİNİN TASARIMI İÇİN ÖZEL KURALLAR

Hafif Çelik Yapıların tasarımına ait Ana yönetmelik maddeleri Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 BÖLÜM 10 da verilmiştir.


HAFİF ÇELİK YAPI PROJESİ ÖRNEĞİ

Statik hesabı ve Çizimleri yapılmış Hafifi Çelik yapı projesi için Lütfen aşağıdaki linke tıklayın

YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

WhatsApp us

Exit mobile version