Ana Sayfa Yönetmelikler Boşluklu Kirişsiz Döşemeler

Boşluklu Kirişsiz Döşemeler

0

Boşluklu Kirişsiz Döşemeler

Yeni Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY0218) ile Kirişsiz Döşemeler ile yapı tasarımı yapmak artık mümkün.

Boşluklu Kirişsiz Döşemelerin Tasarımında, Döşemlerin hesabında kullanılacak bazı parametrik yaklaşım hesaplamaları ile yapmak mümkündür. TBDY2018 ‘DE kirişsiz döşeme sistemlerinin tasarımına (bkn TBDY2018’E GÖRE Kirişsiz Döşeme Sistemlerinin Hesabı) ilişkin maddeler verilmiştir.

Geleneksel kirişsiz döşemelerin ana dezavantajlarından biri, ağırlıklarının yalnızca kendi üzerine yük bindirmekle kalmayıp aynı zamanda bina ve temel üzerine de büyük bir yük bindirmesidir. Katı bir döşeme sistemi içinde tasarlanmış boşluklar oluşturma fikri, döşeme sisteminin toplam ağırlığının azaltılmasına yardımcı olur. Boşluklu döşeme sistemi, yapının performansından ödün vermeden maliyeti ve çevresel etkiyi azaltmak için büyük bir fırsat sunar.

Boşluklu Kirişsiz Döşeme Ne demek?

Boşluklu betonarme döşeme sitemleri, çalışmayan veya fazla betonu yapısal döşemeden çıkaran ve onu boşluk oluşturucularla değiştiren bir sistemdir. Boşluklu döşeme sistemi, yaklaşık 20 yıl önce Danimarkalı Jorgan Breuning tarafından icat edildi.

Boşluklu Kirişsiz Döşemeler,kirişsiz döşemeler

Gereksiz betonu ortadan kaldırmak için boşluklu levhalar yapmak için boşluk oluşturucular(Plastik Kalıp) kullanılır. Dolayısıyla döşemenin ağırlığını azaltır ve döşemenin yapısal kapasitesini ve açıklık uzunluğunu geliştirir.

Bu makale, kirişsiz boşluklu döşeme sisteminin bazı önemli özelliklerin açıklamaktadır.

BOŞLUKLU DÖŞEME SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Boşluklu döşemeler, hava içeren bir dizi sert boşluk oluşturucu içerir. Bu boşluk oluşturucular genellikle plastikten veya herhangi bir geri dönüştürülmüş malzemeden yapılır. Boş levhalar (Plastik Kör Kalıp), döküm sırasında beton içinde oluşturulan bu boşluklara dayanır. Düzenleme, levhada düz yüzeyi destekleyen bir dizi içi boş kutu oluşturur. Sistem böylece her iki yönde de destek sağlar ve yükü güvenli bir şekilde dikey elemana aktarır. Bu nedenle boşluklu çift eksenli döşemeler veya çift eksenli döşemeler olarak adlandırılır.

Boşluk oluşturucular döşeme kalıbına bir ızgara düzeninde yerleştirilir. Geçici destekler kullanılarak düzenlenmiştir. Çelik hasır, boşluklar, beton ve donatı arasında optimum geometrik oranlar oluşturdukları için bir çerçeve oluşturmak için yaygın olarak kullanılır.

HANGİ KÖR KALIP MALZEMELERİ MEVCUTTUR

Boşluklu bir beton döşeme sistemi, aşağıdaki boşluk oluşturuculardan herhangi biri kullanılarak inşa edilebilir:

  • REVAK SPACE -Kör Kalıp Sistemleri
  • Bubble Deck
  • Cobiax
  • U-Boot Beton
  • Bee Plate System
  • Airdeck

Beton plakalar için yukarıda belirtilen tüm boşluk oluşturucular, son 20 yıl içinde geliştirilen teknolojilerdir. Kullanılan şekillendiricilerin şekline, levha açıklığının sınırına ve boşluk şekillendiriciler için kullanılan malzeme tipine göre değişirler.

Bir bubble deck sistemi, plastik toplar veya kabarcık formları kullanırken, u-boot ve REVAP SPACE sistemi kesik piramit şeklindeki boşluk oluşturuculardan yararlanır. Kullanılan boşluk oluşturucuların türünden bağımsız olarak, döşemelerin ölü ağırlığında ciddi bir azalma sağlarlar.

Kirişsiz Boşluklu Döşeme İhtiyacı

İnsan sayısı artan binalarda ses ve titreşim direncine olan ihtiyacın artması, kalın beton plakalara olan talebin ardındaki sebeptir. Levhanın kalınlığı arttıkça ölü ağırlık da artar. Ağırlıktaki bu artış, temelin ve kolon boyutunun büyütülmesini gerektirir. Toplamda, binanın büyük miktarda beton ve çelik donatı tüketmesine neden olur. Geleneksel katı beton plakların bu sınırlamalarından kaçınmak için boşluklu plak sistemi tercih edilir.

Geleneksel döşeme konstrüksiyonunun karşılaştığı bir diğer konu da maksimum açıklıktır. Katı yatay levhaların nispeten yüksek yoğunluğundan dolayı açıklıkları sınırlıdır. Bu sorunun üstesinden gelmek için, döşeme için daha fazla takviye tasarlanmıştır.

Boşluklu döşemelerin kullanılması, yapısal sağlamlığından ödün vermeden döşemenin ağırlığının azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, daha uzun bir açıklık boyunca daha fazla yükü desteklemek için daha kalın bir döşeme tasarlamaya yardımcı olur.

Boşluklu döşeme sisteminin katı döşeme sistemine kıyasla mukavemet parametreleri aşağıda açıklanmıştır.

Boşluklu Beton Döşeme Sisteminin Kesme Dayanımı

Kesme dayanımı, betonun etkin kütlesine bağlıdır. Genellikle katı tabliyelerin kesme kapasitesinin %72-91’i olarak ölçülür. Bu nedenle, boşluklu döşemelerde, yüksek kesme yüklerine sahip alanlar özel dikkat gerektirmektedir.

Örneğin, kolonların etrafındaki alanlar ağır kesme yüklerine maruz kalır. Bu alanlarda, kolonların etrafında tam kesme kapasitesi elde etmek için kör kalıplar (boşluk oluşturucular) ortadan kaldırılabilir. Bu nedenle, kesme kritik alanlarda, döşeme, katı bir beton döşeme ile aynı şekilde tasarlanır.

Boşluklu Beton Döşeme Sisteminin Eğilme Dayanımı


Boşluklu döşeme ve katı döşeme arasında yapılan farklı çalışmalar, Boşluklu döşeme döşemesindeki eğilme gerilmesinin katı döşemeye göre %6,43 daha az olduğunu göstermiştir.

Kirişsiz Boşluklu Beton Döşeme Sisteminin Sehimi

Kirişsiz boşluklu döşeme ve katı döşemeler üzerinde yapılan sonlu elemanlar analizine dayanarak, boşluklulu döşemenin sehiminin katı döşemelere göre %5,88 daha fazla olduğu bulunmuştur. Boşluklu Kirişsiz Döşemelerin rijitliği, içi boş kısım nedeniyle daha azdır.

Boşluklu Kirişsiz Döşeme Hesabında İzlenecek Adımlar

Bu tür boşluklu kirişsiz döşemelerin hesabında “Eşdeğer Döşeme Modelleme Metodu” kullanılmaktadır.

RISA SOFTWARE HESAPLAMA METODU

Aşağıdaki Plastik Kör Kalıp sistemi kullanılarak elde edilmiş Ön germeli Boşluklu Kirişsiz Döşeme hesabı vardır.

Yurtdışı Ülkelerinde Popüler olan Küresel Plastik Kalıp Sistemlerine Göre Hesap

BOŞLUKLU DÖŞEME SİSTEMİNİN MODELLENMESİ
Hesaplanmış Yeni Değerlerin Yazılıma Girilmesi

ETABS, SAP2000 gibi Yazılımlarda Kullanılan REVAK SPACE “Kör Kalıp Sistemleri” için hazırlanmış Metod

Ahmet Erdem Duran tarafından hazırlanmış olan bu çalışma ile Boşluklu Kirişsiz Döşemelerin tasarımında gerekli olan Bilgilere ulaşabilirsiniz..

Kirişsiz Döşemeler ile igilili TBDY2018 YÖNETMELİK MADDESİ

  • Hesaplamalarda göz önüne alınacak yönetmelik maddesi

4.3.4.4 – Sadece kirişsiz döşemeleri içeren taşıyıcı sistemlerde, deprem etkilerinin tamamı betonarme binalarda süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) ve/veya boşluksuz perdeler veya süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz perdeler tarafından karşılanacaktır (Tablo 4.1’de A12, A13 ve A32 taşıyıcı sistemleri).

Çelik binalarda ise süneklik düzeyi yüksek merkezi ve/veya dışmerkez çaprazlı veya burkulması önlenmiş çaprazlı çerçeveler veya süneklik düzeyi sınırlı merkezi çaprazlı çerçeveler kullanılacaktır (Tablo 4.1’de C12, C13 ve C32 taşıyıcı sistemleri). Bu tür sistemlerin hesabı iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşama hesapta çerçeve kolonları alttan ve üstten mafsallı alınacaktır. İkinci aşama hesapta ise bu elemanların bağlantıları monolitik olarak modellenecektir. Perde, kolon, çapraz ve döşemelerdeki iç kuvvetler, iki aşamada elde edilenlerin elverişsiz olanı olarak hesaplanacaktır. Göreli kat ötelemeleri ikinci aşama hesaptan elde edilecektir.

Not: Kirişsiz Döşemeler ile ilgili tanımlamalar ve kabuller TBDY2018 yönetmeliğinin 7.11. Döşemeler maddesinde anlatılmıştır. Kirişsiz döşemeler ile ilgili maddeler tüm maddeler ile ilgili olduğu için Döşeme hesaplarının tüm maddeleri verilmiştir.

7.11. DÖŞEMELER

7.11.1 – Döşemeler, katlardaki kütlelere etkiyen deprem yüklerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenle dağıtılmasını sağlayacak rijitlik ve dayanıma sahip olacaklardır.
7.11.2 – Deprem etkisi altındaki dolgulu ya da dolgusuz yerinde dökme dişli döşemeli sistemlerde plak kalınlığı 70 mm’den az olmayacaktır. Ancak, düşey yüklerden oluşan kesme kuvvetleri ile birlikte plak düzlemi içindeki deprem kuvvetlerinin güvenle aktarılmasınısağlamak üzere, dişlerle plak arasında kesme kuvveti bağlantıları yapılacak ve bu bağlantıların yeterli olduğu hesapla gösterilecektir. Diğer döşemelerin kalınlıkları için TS 500’de verilen koşullar geçerlidir.

7.11.3 – Kirişli ve kirişsiz döşemeli binaların döşemelerindeki düzlem içi eksenel ve kayma gerilmeleri, elastik diyafram kabulü ile hesaplanacaktır. Bu binaların döşemelerinde deprem etkisi altında oluşan düzlem içi ortalama çekme, basınç ve kayma gerilmelerine Dayanım Fazlalığı Katsayısı D uygulanacaktır. Döşeme düzlemi içinde oluşan çekme gerilmesi değerinin fctd ’den büyük olduğu durumda, düzlem içi çekme gerilmesi değeri, döşemenin eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan donatı oranı ρ olmak üzere ρfyd sınırını aşmayacaktır. Bu koşulun sağlanamadığı durumlarda, donatı eksiği düzlem içi ilave donatı ile tamamlanacaktır. Döşeme düzlemi içinde oluşan basınç gerilmesi değeri 0.85fcd sınırını aşmayacaktır. Döşeme düzlemi içindeki yatay kayma gerilmeleri her iki doğrultuda Denk.(7.25) ile verilen sınırı aşmayacaktır.


YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

WhatsApp us

Exit mobile version