Ana sayfa YÖNETMELİKLER Minimum Kiriş Boyutları

Minimum Kiriş Boyutları

622
0

Minimum Kiriş Boyutları

Betonarme Yapılarımızın tasarımında mühendislerin sık sık karşısına çıkan sorulardan biride minimum kiriş boyutlarıdır.

minimum kiriş boyutları

Açıklamalar

 • Kiriş genişliği sınırlaması: Dar bir kolona çok geniş bir kirişin oturtulması sakıncalıdır. bkn. TBDY-2018, madde 7.4.1.1a.
 • Aşırı sehimi (yer değiştirme, çökme) önlemek için kiriş yüksekliği ve donatı oranı sınırlaması: Bak: TS 500:2000, Madde 13.2.Süneklik için donatı oranı 085rb ve 0.02 sınırlarını aşmamalıdır. ancak, bu sınırlara yakın donatılan kirişler sünek olmakta fakat aşırı sehim yapmaktadır. Araştırma ve gözlemlere göre, aşırı sehim olmaması için, donatı oranı rl≤0.235fcd/fyd ile verilen sınırı aşmamalıdır.
  • Bak:
  • ERSOY/ÖZCEBE, S. 260, madde 5.4.2
  • BERKTAY,İ, S. 155, madde 5.1.2.2
 • Bu koşulu sağlamayan kirişler, yüksek kiriş olarak tasarlanır ve donatılır, Bak: TBDY-2018, madde 7.4.1.1b ve 7.4.1.1c
 • bw>40 cm olan geniş kirişlerde birden çok (4, 6,… kollu) etriye kullanılmalı. Bak:
  • TBDY-2018, madde 7.4.4.