Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

Aralık 17, 2018tarihinde yayınlanmıştır
40

Yeni Deprem Yönetmeliği 2018 yayınlandı.

Resmi Gazete`nin 18 Mart 2018 tarihli, ve 30364 Sayılı Mükerrer sayısında, "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" ile "Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve  Parametre Değerleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" yayınlandı. Yönetmelik 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.
 

Yeni Deprem Yönetmeliği 2018' e genel Bir Bakış

Hafif Çelik ve Ahşap Yapılar

Eski Yönetmelik de bulunmayan bir çok yapı türü(ahşap, hafif çelik) için de yeni tasarım kurallarının yer aldığı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY2018) 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni Deprem yönetmeliği 2018 ' in ilk maddelerinden (1.1.2) bendinde yapılan değişiklik ile hemen göze çarpmaktadır.  

BÖLÜM 1 – GENEL HÜKÜMLER
1.1. KAPSAM
1.1.1 – Bu Yönetmelik hükümleri, yeni yapılacak binaların deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için uygulanır.
1.1.2 – Bu Yönetmelik hükümleri, deprem etkisi altında yerinde dökme ve önüretimli betonarme, çelik, hafif çelik, yığma ve ahşap malzemeden yapılan binaların deprem etkisi
altında tasarımı için uygulanır.

Binaların Yüksekliklerine Göre Sınıflandırılması

Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 (TDY2007) yönetmeliğinin bazı tasarım kurallarına ek olarak yeni maddeler eklenmiştir. Yeni Yönetmelik de artık Yapılacak olan Yapı tasarımının yüksekliğinin de hesaba katılması çok önemli değişiklikler arasında yer almaktadır. Yönetmelik maddesi aşağıda gösterilmiştir.

3.3.2. Bina Yükseklik Sınıfları
3.3.2.1 – Deprem etkisi altında tasarımda binalar yükseklikleri bakımından sekiz Bina Yükseklik
Sınıfı’na (BYS) ayrılmıştır. Bu sınıflara giren binalar için 3.3.1.3 esas alınarak tanımlanan
yükseklik aralıkları, Tablo 3.2’deki Deprem Tasarım Sınıfları’na bağlı olarak Tablo 3.3’te verilmiştir.
3.3.2.2 – Tablo 3.3’te BYS =1 olarak belirtilen binalar Bölüm 13’e göre yüksek binalar olarak
sınıflandırılacaktır.

Yeni Deprem Yönetmeliği 2018  -Bina Yükseklik Sınıfları
Yeni Deprem Yönetmeliği 2018 -Bina Yükseklik Sınıfları
YAPI TASARIMINDA KULLANILACAK OLAN DEĞERLENDİRME/TASARIM YAKLAŞIMLARI

Bu Yönetmelik maddesi ile Yapı tasarım ve değerlendirmeleri için 2 ayrı yaklaşım seçeneği sunulmuştur. Yönetmelik maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

3.5.2. Uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımları
3.5.2.1 – Bölüm 4’te hesap esasları verilen Dayanıma Göre Tasarım (DGT) yaklaşımı ile Bölüm 5’te hesap esasları verilen Şekil değiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı’nın uygulama kapsamları Tablo 3.4 ve Tablo 3.5’te verilmiştir.

Yeni Deprem yönetmeliğinde ki bazı değişikliklerin American Society of Civil Engineer(ASCE 7.10) Yönetmeliğinden alındığını söyleyebiliriz.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY2018)' i indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

Bir cevap yazın

Haber Bültenimize Üye Olun

Güncel Programlar Hakkında Bilgi Almak İçin Bültenimize Üye olun
statikprogramlar
envelope