Yeni Çelik Yönetmeliği 2016

Aralık 25, 2018tarihinde yayınlanmıştır
31

Yeni Çelik Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  04.02.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Yeni Çelik Yönetmeliği' ni aşağıdaki linkden indirebilirsiniz.

Download: indirmek için linke tıklayınız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/2/2016 tarihli ve 29614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik; cidar kalınlıkları 2.5 mm’den az olmayan çelik boru ve kutu profiller ile eleman karakteristik kalınlıkları 4 mm’den az olmayan diğer çelik profillerden oluşan yapı sistemlerini kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları” yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğe ekteki “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar” eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
4/2/201629614

Yeni Çelik Yönetmeliği Hazırlanma Aşamaları- (TUCSA' dan alıntıdır)

yeni çelik yönetmeliği
yeni çelik yönetmeliği

Bu çalışmanın öncesinde, Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından 2006 yılında yapılan stratejik değerlendirmede “Çelik Yapılar Yönetmeliği” ile “Hafif Çelik Yapılar Yönetmeliği” ihtiyaçlarının, sektörümüz adına ülkemizdeki en büyük eksiklikler arasında yer aldığı belirlendi. Söz konusu ihtiyaç ilk olarak 14 Aralık 2006 tarihinde Türk Yapısal Çelik Derneği heyetinin – o zamanki adıyla - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanı Sayın Oktay ŞENDUR’u ziyareti sırasında kamu ile paylaşıldı. Bunun üzerine, YFK Başkanı’nın şifahi talimatı doğrultusunda Prof. Dr. Gülay ALTAY, H. Yener GÜR’EŞ, Ş. Denizer GÜR’EŞ ve Necati ÇELTİKÇİ’den oluşan komisyon koordinasyonunda hazırlanan “Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi” Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından 7 Nisan 2007 tarihinde yayımlandı. 


20 Aralık 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mücahit DEMİRTAŞ Bey’e talebimiz sunulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında protokol  imzalanmıştır. Bu protokele istinaden deneyimli bir akademik çalışma grubu tarafından “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Esasları” taslağı hazırlandı.


Söz konusu taslak dokümanın sektör ile paylaşılması amacıyla düzenlenen “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kurallarının Belirlenmesi Çalıştayı” Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris GÜLLÜCE’nin teşrifleriyle 19 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Teşekkür Plaketi Verilmesi


Türkiye ve çelik yapı sektörü açısından büyük önem taşıyan “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” taslak dokümanını hazırlayan komisyonda görev alan, Türk Yapısal Çelik Derneği üyelerinden Prof. Dr. Cavidan YORGUN, Prof. Dr. Erkan ÖZER, Prof. Dr. Cem TOPKAYA ve Yrd. Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER’e Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından 17 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Marriott Asya Otel’de düzenlenen 16. Yapısal Çelik Günü kapsamında gerçekleştirilen Sektör Ödülleri Töreni’nde “Teşekkür Plaketi” verildi.

Yapısal Çelik Günü’ne iştirak edememiş olan Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami MERDİN’e 7 Ocak 2016 Perşembe günü, bilahare Müsteşar Yardımcısı Mücahit DEMİRTAŞ’a 2 Şubat 2016 Salı günü “Teşekkür Plaketleri” Türk Yapısal Çelik Derneği Başkan Vekili Yener GÜR’EŞ tarafından makamlarında ziyaret edilerek sunuldu.

Bir cevap yazın

Haber Bültenimize Üye Olun

Güncel Programlar Hakkında Bilgi Almak İçin Bültenimize Üye olun
statikprogramlar
envelope