HAFİF ÇELİK YAPI TASARIMI-TBDY2018

Aralık 16, 2018tarihinde yayınlanmıştır
43

Hafif çelik yapı tasarımı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile birlikte resmi olarak yürürlüğe girmiştir.

Bir önceki deprem yönetmeliği TDY2007' de yer verilmeyen Hafif Çelik yapı tasarımı eksikliği bu yönetmelik (TBDY2018) ile  giderilmiştir.

Hafif çelik yapılar tasarım kurallarını Ahşap yapı kurallarından almıştır.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde Hafif Çelik Yapı Tasarımı

Ana hatları ile Hafif Çelik yapı tasarım kurallarının Yönetmelik ile ilgili olan kuralları Yönetmelik maddeleri olarak yazılmıştır.

  • 3.5.1.2 – Tablo 3.4’te belirtilmeyen yığma, ahşap ve hafif çelik binalar, DD-2 deprem yer hareketinin etkisi altında Kontrollü Hasar (KH) performans hedefini sağlayacaktır.
Tablo 3.4. Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Yeni Yapılacak veya Mevcut Binalar İçin Performans Hedefleri ve Uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımları

(a) Yeni Yapılacak Yerinde Dökme Betonarme, Önüretimli Betonarme ve Çelik Binalar (Yüksek Binalar Dışında – BYS ≥ 2 )

hafif çelik yapı tasarımı
hafif çelik yapı tasarımı

(b) Yeni Yapılacak veya Mevcut Yüksek Binalar ( BYS = 1)

HAFİF ÇELİK YAPI TASARIMI-TBDY2018 1

(c) Mevcut Yerinde Dökme Betonarme, Önüretimli Betonarme ve Çelik Binalar (Yüksek Binalar dışında – BYS ≥ 2 )

HAFİF ÇELİK YAPI TASARIMI-TBDY2018 2

(1) BYS > 3 olan binalarda uygulanacaktır.
(2) BYS = 2,3 olan binalarda uygulanacaktır.
(3) Ön tasarım olarak yapılacaktır.
(4) I = 1.5 alınarak uygulanacaktır.
(5) Bkz. 3.5.2.2.

3.5.2.3 – Tablo 3.4’te belirtilmeyen yığma, ahşap ve hafif çelik binaların tasarımı Bölüm 4’e göre Dayanıma Göre Tasarım (DGT) yaklaşımı ile yapılacaktır.

4.3.2. Taşıyıcı Sistem Türüne Göre R ve D Katsayıları

  •  4.3.2.1 – Yerinde dökme ve önüretimli betonarme, çelik, hafif çelik, yığma, ahşap bina taşıyıcı sistemleri ve 4.3.3’te tanımlanan çeşitli süneklik düzeyleri için EK 4A’da tanımlanan Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı D Tablo 4.1’de verilmiştir.

4.3.3. Süneklik Düzeyi Yüksek, Sınırlı ve Karma Taşıyıcı Sistemler

  • 4.3.3.2 – Süneklik düzeyi yüksek ve süneklik düzeyi sınırlı yerinde dökme ve önüretimli betonarme, çelik, hafif çelik ve ahşap taşıyıcı sistemlere ilişkin tanımlar ve uyulması gerekli koşullar, sırası ile, Bölüm 7, Bölüm 8, Bölüm 9, Bölüm 10 ve Bölüm 12’de verilmiştir.
HAFİF ÇELİK YAPI TASARIMI-TBDY2018 3

4.4.4.2 – Çelik ve hafif çelik binalarda;

(a) Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT) yaklaşımının uygulanması durumunda Denk.(4.11)’de G yerine 1.2G alınacak, Denk.(4.12) aynen kullanılacaktır.
(b) Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT) yaklaşımının uygulanması durumunda, Bölüm 16’ya göre temel tasarımı dışında, Bölüm 9 ve Bölüm 10’da verilen yük birleşimleri kullanılacaktır.

Hafif çelik yapı tasarım kurallarının detaylı anlatıldığı Bölüm 10 için aşağıdaki linke tıklayınız

BÖLÜM 10 – DEPREM ETKİSİ ALTINDA HAFİF ÇELİK BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİNİN TASARIMI İÇİN ÖZEL KURALLAR

10.0. SİMGELER

Bu bölümde aşağıdaki simgelerin kullanıldığı boyutlu ifadelerde, kuvvetler Newton [N], uzunluklar milimetre [mm], açılar radyan [rad] ve gerilmeler MegaPascal [MPa]=[N/mm2] birimindedir....devamı için

Bir cevap yazın

Haber Bültenimize Üye Olun

Güncel Programlar Hakkında Bilgi Almak İçin Bültenimize Üye olun
statikprogramlar
envelope