TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ 2018

Ana sayfa YÖNETMELİKLER TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ 2018

Yeni Deprem Yönetmeliği 2018 yayınlandı.Resmi Gazete`nin 18 Mart 2018 tarihli, ve 30364 Sayılı Mükerrer sayısında, “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ile “Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve  Parametre Değerleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” yayınlandı. Yönetmelik 1 Ocak 2019tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni Deprem Yönetmeliği 2018′ e genel Bir Bakış

Hafif Çelik ve Ahşap Yapılar
Eski Yönetmelik de bulunmayan bir çok yapı türü(ahşap, hafif çelik) için de yeni tasarım kurallarının yer aldığı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY2018) 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni Deprem yönetmeliği 2018 ‘ in ilk maddelerinden (1.1.2) bendinde yapılan değişiklik ile hemen göze çarpmaktadır. BÖLÜM 1 – GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 – Bu Yönetmelik hükümleri, yeni yapılacak binaların deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için uygulanır. 1.1.2 – Bu Yönetmelik hükümleri, deprem etkisi altında yerinde dökme ve önüretimli betonarme, çelik, hafif çelik, yığma ve ahşap malzemeden yapılan binaların deprem etkisi altında tasarımı için uygulanır.  

SOSYAL HESAPLAR

0HayranlarBeğen

Haberler

EN YENİ HABERLER

Çelik Birleşim Hesap Programları-Risa Connection

Çelik birleşim hesap programları, yeni çelik yönetmeliği ve yeni deprem yönetmeliği ile birlikte daha da önemli hale gelmiştir. Yapısal çelikçiler ve imalatçılar için çelik ve...